Kontakt

OZ Šumné – Knižnica oblečenia

Sídlo
Budyšínska 3062/20, 83103 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Registračné číslo: VVS/1-900/90-57127

IČO: 52598501 

IBAN: SK92 8330 0000 0021 0173 8468
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Facebook 
Instagram

Email: info@sumne.sk
Telefónne číslo: +421 917 260 899